Pasismo ng Estado tagos hanggang SLU: Itigil ang harassment sa mga kabataan at estudyante!

Mariing kinukondena ng Anakbayan ang Dean ng School of Humanities(SoH) ng Saint Louis University(SLU) na si Mrs. Lilian Gandeza at ang administrasyon ng SLU sa patuloy nitong pangha-harass at pananakot sa aming miyembro at gobernador ng Student Council- SoH na si Marben Panlasigui.

 

Nitong nakaraang Sabado(Enero 18), nakaabot sa aming kaalaman na si kasamang Marben ay sinigaw-sigawan at pinaparatangan ni Dean Gandeza na siya umanong nagku-command sa mga gagawin ng Kabataang Makabayan(KM). Ang KM ay isang underground na rebolusyunaryong organisasyon at alyado ng CPP-NPA at miyembro ng NDF na itinuturing na kaaway ng gobyerno. Ayon kay kasamang Marben, ipapipirma sana niya ang mga papeles para sa isang forum sa SLU bilang bahagi ng proseso ng Unibersidad pero tumanggi si Dean Gandeza na pirmahan ito at nag-umpisa na sa pagsasabi ng mga masasakit na salita at mga walang katotohanang mga paratang. Ayon sa salaysay ni kasamang Marben, sinabi ni Dean Gandeza na hindi siya epektibong lider at nagkukumand lamang para sa KM. Sinabi din umano ng Dean na nai-trace ng Administrasyon ang kanyang mga ginagawa at pinagbantaan pa siya nito na mag-ingat. Maliban pa sa insidenteng ito, nakaabot din kay kasamang Marben ang impormasyon mula sa mga propesor ng kolehiyo na talagang tinututukan siya ng administrasyon at hinahanapan ng butas para maalis sa Unibersidad. Matatandaang si kasamang Marben ay kilalang lider-estudyante ng SLU mula sa Anakbayan at isa sa mga namuno sa pagkilos laban sa mataas na matrikula at iba pang bayarin. Bahagi rin siya ng pagkilos noong Nobyembre para mangalap ng tulong sa mga biktima ng bagyong Yolanda pero hinarass ng PNP-SWAT sa utos na rin ng Administrasyon ng Unibersidad.  

 

Ang mga ganitong hakbangin ng Administrasyon ng Unibersidad ay labag sa karapatang-pantao ni Marben Panlasigui. Ang pag-uugnay sa isang indibidwal sa mga organisasyon, grupo, o partido na itinuturing ng gubyerno na kaaway ay labag sa karapatang pantao dahil ibinubukas nito ang indibidwal o mga grupong iniuugnay sa atake ng mga element ng estado. Hindi na bago ang kasong ito ng red-baiting sa loob ng Unibersidad. Kada taon din sa pagbubukas ng semester ay may kinukuhang tagapagsalita ang Administrasyon mula sa kampo ng AFP para takutin ang mga freshmen at pagbawalang sumali sa mga organisasyon tulad ng Anakbayan dahil bahagi daw ito ng CPP-NPA.

 

Ang Anakbayan ay nananawagan sa Commission on Human Rights (CHR) na imbestigahan ang kasong ito ng patuloy na paglabag sa karapatang-pantao sa loob mismo ng Unibersidad. Ang kasong ito ni Marben Panlasigui ay hindi lamang dahil miyembro siya ng Anakbayan kundi maaari rin itong mangyari sa bawat estudyante at kabataan na naninindigan at nakikipaglaban sa karapatan ng mamamayan. Miyembro man sila o hindi ng mga ganitong organisasyon. Nanawagan din kami sa Commission on Higher Education (CHEd) sa patuloy nitong pananahimik sa mga isyu ng paglabag sa demokratikong karapatan ng mga estudyante. Kinukundena din namin ang Rehimeng Aquino II sa patuloy nitong pagpapatupad ng Oplan Bayanihan na nagbibigay laya sa mga ganitong paglabag sa karapatang pantao.

 

Hindi kayang patahimikin ng mga ganitong baluktot na hakbangin ang paglaban at militansya ng mga kabataan at estudyante. Magpapatuloy ang paglawak at paglakas ng mga paglabang ito hanggang sa tagumpay hangga’t nananatili ang isang sistemang nagpapahirap sa mga kabataan at mamamayan.

 

For Reference:

Luke Bagangan (Anakbayan-SLU Spokesperson)

09362040949

 

Jesus Amoroso Jr. (Anakbayan-SLU Chairperson)

09166054227

Advertisements

One comment

  1. Pingback: Outside Kafka dwells the collective resistance of the people: a statement against the harassment of student leaders and campus press freedom violations | cegpcordillera

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s