Hustisya para kay James Balao, Hustisya para sa lahat ng biktima ng gubyernong Aquino

“if fighting for freedom is a crime, and fighting for democracy rebellion, then I plead guilty as charged”- Crispin Beltran

September 17, 2012

Press Release

Anakbayan Cordillera

Ngayong araw (Sept 17) ay ating inaalala ang ika-apat na taon nang mawala si James Balao sa Tomay, La Trinidad. Hanggang ngayon ay wala pang ginagawang kongkretong aksyon ang Armed Forces of the Philippines (AFP) at Philippine National Police (PNP) upang mahanap si James, kahit pa madami nang mga testigo ang lumapit sa kanila, kasama ang Cordillera Peoples Alliance (CPA), Cordillera Human Rights Alliance (CHRA) at mga kamag-anak ni kasamang James.  Itong buwan din na ito ay ang ika-40 taon simula ng ipinasa ang Marrtial Law sa ilalim ni Marcos.

Kung ating titignan ay walang pagbabago ang rehimeng Aquino sa diktadurang Marcos kung saan ang pagiging aktibista ay sinasalubong ng pag-dukot, pag-tortyur, pag-kulong at pagpatay sa mga indibidwal at miyembro ng mga organisasyon na mapanuri sa sistema ng lipunan. Hanggang ngayon ay ganito pa rin ang trato ng gubyerno sa mga indibidwal at organisasyong kritikal sa mga programa at polisiya na direktang umaatake sa kabuhayan at karapatan ng mamamayan.  “Tila nakalimutan ni Aquino na ang ikinamatay ng ama niyang si Ninoy Aquino sa panahon ni Marcos, ay ang siyang ginagawa nya ngayon. Ito ay malaking kahihiyan sa ala-ala ng kanyang ama na namatay upang ipaglaban ang karapatan ng kanyang mga kapwa-Pilipino” isinaad ni Tracy Anne Dumalo, Anakbayan Metro-Baguio Secretary-General. Ito ay sagot sa tuluy-tuloy at paparaming mga kaso ng paglabag sa karapatang pantao at bilipikasyon sa mga progresibong organisasyon at indibidwal. Kung talagang sinsero at seryoso si Aquino, bigyan niya ng kagyat na aksyon at pagpapalitaw kay James at sa marami pang biktima ng karapatang pantao.  Gayun din, panagutin niya si Gloia Macapagal-Arroyo at Jovito Palparan na hanggang ngayon ay malaya at pakalat-kalat lamang.  “Kung di niya magagawa ang mga hinihingi nating ito, pinatunayan lamang niya sa kanyang dalwang taong pagiging president na bawal tumawid sa kanyang tuwid na daan” sabi ni Dumalo. Ilitaw ng gubyerno at ng kanyang militar ang lahat ng mga indibidwal na dinukot.  Pinapanawqagan ng Anakbayan Cordillera na tigiulan na ang paglabag sa karapatang pantao at paninira ng mga lehitemong legal na organisasyon. “Ang pagdukot kay James Balao dahil siya ay isang aktibista ay pagpapakita lamang  ng rehimeng Aquino na ang pagiging aktibista ay isang krimen. Hindi kasalanan ang ipaglaban ang karapatan ng ating mga kapwa, kasalanan ang ipikit ang mga mata at isara ang mga tenga” diin ni Dumalo.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s