STOP RED-TAGGING, HARASSING AND VILIFYING PROGRESSIVE ORGANIZATIONS, LEADERS AND INDIVIDUALS!

Mariing kinokondena ng ANAKBAYAN-CORDILLERA ang patuloy na paninira, red-tagging, at black propaganda na isinasagawa ng Rehimeng US- Aquino sa pamamagitan ng armadong pwersa nito na Armed Forces of the Philippines (AFP). Sa kabila ng mga paghahambog ng rehimen hinggil sa pagrespeto sa karapatang-tao, hindi tumigil bagkus ay nagpatuloy pa at lumala ang red-tagging at pag-uugnay sa mga legal na organisasyon tulad ng Anakbayan sa mga organisasyong tulad ng CPP at ng NPA.

Patuloy ang mga paglulunsad nito ng mga forums at pagpapalabas ng dokumentaryong “Knowing your Enemy” na nagsasabing ang mga legal at progresibong organisasyon ay mga pronta at rekruter ng CPP at ng NPA. Tuloy- tuloy ang paglulunsad ng mga nasabing aktibidad sa mga pampubliko at pribadong kolehiyo tulad ng Benguet State University (BSU) sa La Trinidad Benguet at sa St. Louis University (SLU) sa siyudad ng Baguio kung saan ang mga miyembro ng Civil Military Operations (CMO) Battalion ay nag-iimbita ng mga tagapagsalita tulad ni Agnes Reano  sa mga oryentasyon ng mga freshmen kung saan sinasabing sila ay mga miyembro ng legal na organisasyon noong kabataan nila at nirekrut diumano para maging mandirigma ng NPA at hinihikayat ang mga estudyante na huwag sumali sa mga organisasyon tulad ng Anakbayan. Nito lamang nakaraang Hunyo at Hulyo ng taong ito, umabot na sa elementarya at high school ang nasabing mapanirang aktibidad ng CMO Battalion kung saan naging tagapagsalita ng mga ito ang isang nagngangalang Rudolf Balanay na mula sa Camp Allen. Direktang sinabi umano ni Balanay na ang mga organisasyon tulad ng Anakbayan at Anakpawis ay mga rekruter at prontang legal ng CPP-NPA.

Ang mga ganitong aksyon at aktibidad ng estado ay nakaangkla sa bagong kontra- insurhensyang programa ng rehimen na Oplan Bayanihan na nakapatente sa US Counter- Insurgency Guide o US COIN. Layon nito na magposturang tumutulong sa mga komunidad at eskwelahan sa pamamagitan ng paglulunsad ng mga misyong medikal at pagsama sa iba pang ahensya ng gobyerno subalit sa esensya ay may masamang hangaring siraan at pasamain ang mga legal na organisasyon at sabihing ang mga ito ay pronta ng mga organisasyong kaaway ng gobyerno.

Kami, mula sa ANAKBAYAN ay mariing kinokondena ang mga ganitong taktika ng rehimeng US-Aquino laban sa mga ligal, progresibo , at kritiko ng gobyerno sa pamamagitan ng Oplan Bayanihan. Ito ay lantarang paglabag sa kontitusyunal na karapatan ng mamamayan sa malayang pagsali o pagbuo ng organisayon. Ito rin ay paglabag ng estado sa karapatang- tao ng mamamayan at naghahatid ng takot sa mga ito sa pagturing sa mga legal na organsisyon bilang pronta ng mga organisasyong kaaway ng gobyerno. Ang mga ito ay nagbibigay laya sa mga ahente ng estado na atakehin ang mga ordinaryong mamamayan at sibilyan. Ang manipestasyon ng atake ng estado ay sa pamamagitan ng paniniktik, pananakot, pagdukot, pagpatay, at pagsasampa ng mga gawa- gawang kaso.

Malinaw na hindi tuwid ang daan na gustong tahakin ng rehimen kundi isang duguang daan para sa mamamayan. Ang mga ganitong aksyon ng estado ay nagpapakita lamang ng kawalang kaibahan sa rehimeng Arroyo at nagpapatunay lamang na ang gobyernong ito ay hindi gobyerno ng mamamayan kundi ng iilan at dayuhan. Walang ibang dahilan ang pagpapatuloy ng mga ganitong aksyon ng estado at militar sa kabila ng mga pagkondena at reklamo dahil na rin sa kainutilan ng gobyerno na mapanagot ang mga may pinakamalalang kaso ng paglabag sa karapatang- tao pangunahin si Gloria Arroyo at ang berdugong si Jovito Palparan na patuloy na nakakalaya.

Muli, kami ay nananawagan sa pamunuan ng DepEd, CHEd, at iba pang namumunong ahensya sa sector ng edukasyon na huwag pahintulutan ang mga ganitong aktibidad ng militar na naglalayong siraan at pasamain ang mga legal at progresibong organisasyon. Ito ay malinaw na paglabag sa karapatang- tao. Nananawagan din kami  na kastiguhin at parusahan ang mga administrasyon ng mga eskwelahan na nagpapahintulot ng mga ganitong aksyon at aktibidad na nagbibigay takot sa mga estudyante. Malinaw rin na isinasaad sa mga internasyunal na batas at polisiya ang pagbabawal sa mga military, pulis, at iba pang armadong pwersa at ahente ng estado sa loob ng mga eskwelahan dahil na rin sa panganib at pagbubukas nito sa mga atake mula sa mga kaaway ng estado.

Higit sa lahat, kami ay nananawagan sa mga mamamayan at kabataan na maging mapagmatyag at mapagbantay sa mga ganitong aksyon at atake ng estado sa mga organisasyon ng mamamayan at kabataan. Nananawagan kami na agad na iulat ang mga ganitong kaso ng paglabag sa karapatang- tao sa mga opisina at tanggapan ng Anakbayan at iba pang katulad na organisasyon. Sama- sama nating biguin ang Oplan Bayanihan at patuloy tayong makibaka at lumaban para sa isang maayos, malaya, at demokratikong lipunan na mayroong gobyernong nagsisilbi sa interes ng mamamayan.

SAGOT O FOLLOW-UP STATEMENT SA ARTIKULO NG NORDIS NA “AFP STILL RED TAGS IN PUBLIC SCHOOLS” NI DELIA BAGNI NA-PUBLISH NOONG IKA-19 NG AGOSTO 2012.

 — FOR REFERENCE:

Tracy Anne D. Dumalo
Anakbayan Cordillera
09061855247

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s